Coöperatie Herenboeren Roermond is een feit!

In navolging van reeds bestaande Herenboerderijen in Nederland hebben de initiatiefnemers Marc Schmitz en Sander Geurts deze beweging ook naar Roermond gebracht. Op dit moment zijn er acht kartrekkers drukdoende om de boerderij van de grond te trekken en de benodigde leden binnen te halen. Een Herenboerderij is een coöperatie die gevormd wordt door 200 tot 250 deelnemende huishoudens. Samen zijn zij eigenaar van een kleinschalig gemengd bedrijf dat duurzaam voedsel produceert in de eigen leefomgeving. De leden van de boerderij bepalen samen hoe zij hun boerderij willen inrichten. Met de eenmalige inleg en de contributie wordt de boer betaald en alle andere kosten. De boer zorgt er voor dat de leden wekelijks groenten, fruit, eieren en vlees op de boerderij kunnen ophalen. De kartrekkers van Herenboeren Roermond hebben de afgelopen paar maanden al meer dan 50 intentieverklaringen mogen ontvangen van gezinnen die willen gaan deelnemen aan deze gezonde coöperatie. De eerste belangrijke stap is een feit, op 8 maart 2021 is de coöperatie formeel opgericht en daarmee is de Coöperatieve vereniging Herenboeren Roermond officieel van start gegaan. Momenteel wordt er intensief overleg gevoerd over de 20 ha grond die nodig zijn voor de boerderij. Om te starten met de boerderij en de grond te gaan inrichten, zijn om te beginnen 150 intentieverklaringen nodig. Het doel van Herenboeren Roermond is om deze op 1 juli aanstaande binnen te hebben. Daarna moet de coöperatie doorgroeien tot 250 leden . Daarna ontstaat er een wachtlijst. Het huidige bestuur met kartrekkers bestaat uit: Arjan Eising (vz) , Gert Jan van Walsum (secr. en penn.mstr.) Imelda van de Beek, Janne Opmeer, Sander Geurts, Marc Schmitz en Joep Janssen. Op zaterdagochtend 13 maart 2021 hebben enkele leden van het oprichtingsbestuur een inspirerend bezoek gebracht aan de Herenboeren Weert. De bestuursleden konden zelf zien hoe leden van Herenboeren Weert hun groenten (coronaproof) kwamen ophalen. De boer en zijn familie wonen op de boerderij bij het land en waren zeer tevreden met deze locatie dat was duidelijk. Een herenboer moet naast kennis van het verbouwen van gewassen op een duurzame manier, ook een zeer sociaal mens zijn. Wekelijks krijgt hij veel enthousiaste leden over het erf die mee willen helpen. Om de boerderij verder op te bouwen. of bij het zaaien en oogsten of te helpen bij de uitgifte. In de korte tijd van hun bestaan is er al een echte community gevormd. Herenboeren Roermond houdt ook regelmatig Webinars om mensen te informeren. Bekijk de website roermond.herenboeren.nl voor meer informatie algemene informatie en aanmeldmogelijkheden voor de webinars en nieuwsbrief.

Deel dit bericht: